Bli Kontakt/Värdfamilj

This page is in Swedish as it is intended for prospective host and contact families. Click here for an English-language version.

Öppna dörren för en berikande upplevelse

The Swedish Program är ett amerikanskt ”study abroad” program för studerande vid amerikanska universitet och colleges. Vi är ett oberoende icke-vinstdrivande företag som stöds av ett konsortium av amerikanska universitet och colleges, och har funnits sedan 1987. Målsättningen är att varje år ge ett antal kvalificerade studenter i 20-årsåldern en möjlighet att studera i Stockholm och uppleva det svenska samhället.


Amelia Poole (Colgate University ’18) ice skating with her Contact Family.

Att vara kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att man träffar en student någorlunda regelbundet under en termin. Tanken är att både familjen och studenten ska få ett kulturellt utbyte. Populära aktiviteter att göra tillsammans inkluderar museibesök, friluftsaktiviteter, middagar hemma eller ses på fika.

Att vara värdfamilj

Att vara värdfamilj innebär att öppna upp sitt hem för en ny familjemedlem. Tanken är att både familjen och studenten ska få ett kulturellt utbyte genom att studenten blir en del av familjen. Det är därför viktigt att man lever som man brukar.

En värdfamilj kan se ut på olika sätt. Det viktigaste är att alla familjemedlemmar är överens och tycker att det ska bli en spännande erfarenhet! Ni kan bo i lägenhet, villa eller radhus. Kraven är att ni har plats och kan avvara ett rum under fyra månader samt att resvägen till Handelshögskolan är max 70 minuter.

Våra studenter

Våra studenter har alla olika bakgrunder. Vad som förenar dem är att de läser på några av USA:s bästa universitet, de såkallade Ivy league skolorna, och topprankade colleges. Studenterna är omkring 20 år gamla och de flesta läser tredje året på sin utbildning. En del kan ha rötter i Sverige och Skandinavien medan andra aldrig varit här. Majoriteten av studenterna är amerikaner men varje år tar vi även emot ett antal internationella studenter som studerar i USA.

Vi erbjuder våra studenter två boendeformer: värdfamilj eller lägenhet. För de studenter som väljer att bo i lägenhet finns möjligheten att ha en kontaktfamilj.


Our Spring 2018 students during orientation at Sandhamn.

“I cannot thank the Swedish Program enough for taking the time to pair me with such an amazing family and I will truly never forget the time we shared. Now that I have returned to the U.S., I Skype with them frequently and can say with confidence that our connection which began in Stockholm will continue for years to come.”

– Marina Stam, Bowdoin College –

Vanliga frågor

Kostar det att vara värd/kontaktfamilj?

Nej, som familj ska ni inte påverkas ekonomiskt av att vara värd/kontaktfamilj. Studenterna förväntas betala sin del av kostnaden när ni gör aktiviteter eller äter ute. Värdfamiljer erhåller en matsubvention om 3000 kronor i månaden för att täcka de extra matkostnaderna.

När och hur länge är studenterna i Stockholm?

Höstterminen sträcker sig från slutet av augusti till början av december och vårterminen från slutet av januari till början av maj. Studenterna har två veckors lov per termin, vecka 44 och vecka 45 på hösten samt vecka 13 och vecka 14 på våren.

Varför väljer studenter att bo i värdfamilj?

Det finns lika många anledningar till att studenterna väljer att bo i värdfamilj som det finns studenter. Något som förenar dem är önskan om att komma närmare det svenska samhället och lära sig om svensk kultur. Det är viktigt att komma ihåg att alla är individer med olika erfarenheter och bakgrunder. Som värdfamilj kan ni önska att få en kille eller tjej, övrig matchning görs med hjälp av era och studenternas ansökningar.

Vilka är våra familjer?

Det finns ingen typisk värd/kontaktfamilj. Våra familjer är unga som äldre, med eller utan barn, par som singlar. Gemensamt för våra familjer är dock viljan att dela sin vardag med en ung vuxen från en annan kultur. Det viktigaste är att alla familjemedlemmar är överens och tycker att det ska bli en spännande erfarenhet!

Gör ni registerkontroll?

Vi gör rutin registerkontroller på alla våra värd/kontaktfamiljer. Många study abroad organisationer numer ombeds minimera risk genom mer formaliserade försiktighetsåtgärder, och vi hoppas att ni har förståelse för denna formalitet. Denna kontroll görs via Sveriges domstolar och omfattar endast brott som är tillräckligt allvarliga för att tas upp i en domstol. Mindre brott och överträdelser som inte är tillräckligt allvarliga för att tas upp i en domstol, t.ex. fortkörningsböter och förargelseväckande beteende framgår inte i kontrollen. The Swedish Program sparar inga uppgifter som framkommer i kontrollen. Av integritetsskäl raderas utdraget sju (7) dagar efter mottagandet.

Vad händer om problem skulle uppstå?

När problem uppstår beror det oftast på missförstånd. Det är därför mycket viktigt med en rak kommunikation. Vi rekommenderar att både familjen och studenten direkt tar upp eventuella problem till diskussion om de uppstår. Om man inte kan nå en lösning på egen hand ska programmets Program Manager kontaktas och vi hjälper er då att nå en lösning på problemet. Vi finns alltid här för er om ni har några frågor eller funderingar ni vill prata om.

Ansök nu

Om ni är intresserade av att gå vidare ber vi er fylla i ansökan nedan. Därefter genomförs intervjuer med familjerna. Med hjälp av intervjuerna och ansökningarna placerar vi studenterna i passande familjer och försöker så långt det är möjligt att ta hänsyn till båda parternas önskemål och intressen.

“I can say with absolute certainty that living with my host family (including my two host siblings and a dog) has been the highlight of my semester.”

– Jack Wright, Hamilton College –

Fler frågor?

Har ni fler frågor är ni varmt välkomna att mejla [email protected].